Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Stare Cegły

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Stare Cegły prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://starecegly.com.
Sprzedawca - STARE CEGŁY SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Polnej 65, 87-100 TORUŃ, NIP: 8792733313, REGON: 389664626, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916092, reprezentowana przez członków zarządu Jarosława Leśniak oraz Łukasza Gerke, działającego na podstawie Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z dnia 04-08-2021.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Polna 65, 87-100 Toruń
 2. Adres e-mail: starecegly@gmail.com
 3. Telefon: 570885555

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. W przypadku gdy na wjazd pojazdu dostawczego potrzebne jest zezwolenie, konieczne jest jego uzyskanie. Obowiązek ten leży po stronie klienta.

 10. Klient jest zobowiązany poinformować sprzedającego o wszelkiego rodzaju utrudnieniach i sytuacjach uniemożliwiających dostarczenia towaru, min.:

  -remonty drogowe 

  -brak dojazdu

  -polna, nieutwardzona droga

  -droga tylko dla pojazdów poniżej 3,5 tony

  -wąska uliczka

  -warunki pogodowe uniemożliwiające wjechanie (zaśnieżony podjazd, podmokły grunt ect.)

 11. Koszty transportu są zależne od ilości oraz rodzaju wysyłanego towaru. Koszty wysyłki jest wyliczana automatycznie w koszyku po dodaniu produktów.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
   • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  3. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl).
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 9. Płytki oferowane przez sklep internetowy starecegly.com mogą się miedzy sobą różnić. Płytki mogą posiadać pozostałości zapraw, przebarwienia, odpryski, uszczerbienia, pęknięcia, nierówności dotyczących rozmiarów, kolorów oraz faktury. Mogą występować wykwity solne lub inne związane z działaniem czynników zewnętrznych. Są to naturalne cechy produktu.
  Wynika to z historycznego pochodzenia płytek oraz procesu produkcyjnego. Dopuszczamy możliwość pęknięcia do 10 % płytek podczas transportu. Płytki które pękają nie tracą swoich właściwości i mogą być wykorzystane w aranżacji.
 10. Ze względu na system produkcyjny płytki w dostawie mogą być wilgotne, dlatego prosimy o niezwłoczne rozpakowanie przesyłki i otwarcie kartonów w celu samoczynnego dosychania produktu. 
 11. W przypadku realizacji zamówienia w sposób określony w § 6 ust. 6, Kupujący jest zobowiązany do zbadania stanu towaru w chwili jego wydania, a przed potwierdzeniem odbioru towaru od przewoźnika. Obowiązek ten należy wykonać:

  - w przypadku uszkodzeń lub niezgodności przesyłki dostrzegalnych bez jej rozpakowania (np. uszkodzenia opakowania) przed odbiorem towaru od przewoźnika, wpisując zastrzeżenie o uszkodzeniu do listu przewozowego lub sporządzając protokół szkody w obecności kuriera                                                                

- w przypadku uszkodzeń lub niezgodności przesyłki dostrzegalnych wyłącznie po jej rozpakowaniu (np. uszkodzenia zapakowanego towaru lub nieprawidłowych ilości) – w terminie 7 dni od odbioru przesyłki, zgłaszając w tym terminie szkodę kurierowi i sporządzając protokół szkody.

 1. W obydwu przypadkach wskazanych w ust. 11, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki w terminach tam określonych, tj. równoległe z powiadomieniem przewoźnika.
 2. Jeśli niewykonanie obowiązków wskazanych w ust. 11 lub ust. 12 uniemożliwi Sprzedawcy dochodzenia roszczeń z tytułu przewozu od przewoźnika, Sprzedawca nie będzie odpowiadał względem Kupującego za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu towaru, istniejące w chwili odbioru towaru od przewoźnika.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Podane czasy realizacji w sklepie dotyczą zamówień do 30m2. Powyżej tej ilości terminy mogą ulec wydłużeniu. W celu uzgodnienia dostępności większej ilości prosimy o kontakt.

  Klient jest zobowiązany poinformować sprzedającego o wszelkiego rodzaju utrudnieniach i sytuacjach uniemożliwiających dostarczenia towaru, min.

  -remonty drogowe 
  -brak dojazdu
  -polna, nieutwardzona droga
  -droga tylko dla pojazdów poniżej 3,5 tony
  -wąska uliczka

  W przypadku gdy na wjazd pojazdu dostawczego potrzebne jest zezwolenie, konieczne jest jego uzyskanie. Obowiązek ten leży po stronie klienta. 
   

   

   

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Polna 65, 87-100 Toruń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument: tzn, że osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują  zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą ( faktura zakupu) nie mogą korzystać z ustawowego  uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, do dwóch lat od wydania towaru.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Polna 65, 87-100 Toruń.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

STARE CEGŁY SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Polnej 65, 87-100 TORUŃ, NIP: 8792733313, REGON: 389664626, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916092, reprezentowana przez członków zarządu Jarosława Leśniak oraz Łukasza Gerke, działającego na podstawie Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z dnia 04-08-2021.
adres e-mail: starecegly@gmail.com

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Stare Cegły

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Stare Cegły prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://starecegly.com
SprzedawcaSTARE CEGŁY SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Polnej 65, 87-100 TORUŃ, NIP: 8792733313, REGON: 389664626, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916092, reprezentowana przez członków zarządu Jarosława Leśniak oraz Łukasza Gerke, działającego na podstawie Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z dnia 04-08-2021.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Polna 65, 87-100 Toruń
 2. Adres e-mail: starecegly@gmail.com
 3. Telefon: 570885555

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: starecegly@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail starecegly@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy starecegly@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 8 GWARANCJA

 

KARTA GWARANACYJNA

Nazwa towaru: _________________________________________________________

Klient: _______________________________________________________________

Ilość: _____________________________ Data: ______________________________

Nr zam.: ___________________ Nr dokumentu sprzedaży:____________________

Gwarantem jest firma STARE CEGŁY SP. Z O.O. z/s w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 65, NIP: 879 273 33 13, REGON: 389664626.

Gwarancja zostaje udzielona konsumentom pod warunkiem, że klient dokona zakupu min. 5m2 towaru z asortymentu objętego gwarancją razem z pakietem materiałów dedykowanych do montażu w ilości odpowiadającej ilości m2 zamówionych płytek. Na każdy m2 płytek przypada 5kg fugi Perfect Fug, 5kg kleju Perfect Flex, 0,2l emulsji gruntującej, 0,2l impregnatu Stara Cegła.
Gwarancja 5 lat dotyczy ceglanych płytek z serii Historic Line.

Warunki otrzymania gwarancji:

klient terminowo zapłaci całą cenę za towar;

klient opłaci dodatkową opłatę za przedłużenie gwarancji;

klient prześle na adres e-mail: gwarancja@starecegly.com skan lub zdjęcie wypełnionej oraz podpisanej karty gwarancyjnej w terminie 14 dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia. Nie wysłanie karty gwarancyjnej w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie GWARANCJA 5 LAT.

Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Utrata karty gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.

Gwarancja zostaje udzielona na towar wskazany w nagłówku niniejszej karty gwarancyjnej i uprawnia wyłącznie osobę wskazaną tam jako klient.

Gwarancją jakości objęte są wyłącznie usterki towaru spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi (wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy).

W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych towarów w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez klienta.

Sposób naprawy towarów lub zakres ich wymiany ustala Gwarant. Dokonanie jakichkolwiek napraw, przeróbek lub czynności serwisowych na towarze bez zgody Gwaranta, skutkuje utratą gwarancji.

Klient zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o ujawnionej wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia oraz do podjęcia wszelkich działań zmierzających do niepogłębiania się wady i jej udokumentowania.

Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest szczegółowa dokumentacja zdjęciowa ujawnionej wady. Niewykonanie takiej dokumentacji skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych w zakresie tej wady, jeśli niewykonanie takiej dokumentacji utrudni lub uniemożliwi ustalenie sposobu powstania lub zakresu wady.

 

Gwarancja nie obejmuje:

W szczególności usterek, wad, ubytków, przebarwień czy uszkodzeń powstałych:

w wyniku działania osób trzecich;

w trakcie transportu;

w wyniku działania siły wyższej;

w wyniku korzystania z towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

w wyniku montażu lub przechowywania towarów niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami budowlanymi i wiedzą techniczną;

w wyniku montażu przez niewykwalifikowaną ekipę;

w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją montażu;

w wyniku braku należytej konserwacji i pielęgnacji towarów;

na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących, substancji; zawierających chlor, kwas lub rozpuszczalniki;
uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu towaru klientowi lub przewoźnikowi;

w wyniku osiadania budynku;

wykwitów solnych które są naturalnym zjawiskiem występującym na cegle;

pylenia cegły wynikającego z naturalnych właściwości cegły;

Przebarwień wynikających z narażenia na warunki atmosferyczne m.in. promienie, UV, deszcz, wiatr, brud.

Produktów zastosowanych na zewnątrz, zamontowanych w trwale wilgotnym pomieszczeniu np. w łazience pod prysznicem

Wszelkiego rodzaju różnic rozmiarowych, uszczerbień, przebarwień, zarysowań, nadpęknięć itp. wynikających z historycznego charakteru produktu.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku.

 

………………………………………………

                       Podpis Klienta

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zadzwoń 56 30 70 555
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium