Gwarancja od Starecegly.com

KARTA GWARANACYJNA

Nazwa towaru: _________________________________________________________

Klient: _______________________________________________________________

Ilość: _____________________________ Data: ______________________________

Nr zam.: ___________________ Nr dokumentu sprzedaży:____________________

Gwarantem jest firma STARE CEGŁY SP. Z O.O. z/s w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 65, NIP: 879 273 33 13, REGON: 389664626.

Gwarancja zostaje udzielona konsumentom pod warunkiem, że klient dokona zakupu min. 5m2 towaru z asortymentu objętego gwarancją razem z pakietem materiałów dedykowanych do montażu w ilości odpowiadającej ilości m2 zamówionych płytek. Na każdy m2 płytek przypada 5kg fugi Perfect Fug, 5kg kleju Perfect Flex, 0,2l emulsji gruntującej, 0,2l impregnatu Stara Cegła.
Gwarancja 5 lat dotyczy ceglanych płytek z serii Historic Line.

Warunki otrzymania gwarancji:

klient terminowo zapłaci całą cenę za towar;

klient opłaci dodatkową opłatę za przedłużenie gwarancji;

klient prześle na adres e-mail: gwarancja@starecegly.com skan lub zdjęcie wypełnionej oraz podpisanej karty gwarancyjnej w terminie 14 dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia. Nie wysłanie karty gwarancyjnej w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie GWARANCJA 5 LAT.

Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Utrata karty gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.

Gwarancja zostaje udzielona na towar wskazany w nagłówku niniejszej karty gwarancyjnej i uprawnia wyłącznie osobę wskazaną tam jako klient.

Gwarancją jakości objęte są wyłącznie usterki towaru spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi (wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy).

W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych towarów w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez klienta.

Sposób naprawy towarów lub zakres ich wymiany ustala Gwarant. Dokonanie jakichkolwiek napraw, przeróbek lub czynności serwisowych na towarze bez zgody Gwaranta, skutkuje utratą gwarancji.

Klient zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o ujawnionej wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia oraz do podjęcia wszelkich działań zmierzających do niepogłębiania się wady i jej udokumentowania.

Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest szczegółowa dokumentacja zdjęciowa ujawnionej wady. Niewykonanie takiej dokumentacji skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych w zakresie tej wady, jeśli niewykonanie takiej dokumentacji utrudni lub uniemożliwi ustalenie sposobu powstania lub zakresu wady.

 

Gwarancja nie obejmuje:

W szczególności usterek, wad, ubytków, przebarwień czy uszkodzeń powstałych:

w wyniku działania osób trzecich;

w trakcie transportu;

w wyniku działania siły wyższej;

w wyniku korzystania z towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

w wyniku montażu lub przechowywania towarów niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami budowlanymi i wiedzą techniczną;

w wyniku montażu przez niewykwalifikowaną ekipę;

w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją montażu;

w wyniku braku należytej konserwacji i pielęgnacji towarów;

na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących, substancji; zawierających chlor, kwas lub rozpuszczalniki;
uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu towaru klientowi lub przewoźnikowi;

w wyniku osiadania budynku;

wykwitów solnych które są naturalnym zjawiskiem występującym na cegle;

pylenia cegły wynikającego z naturalnych właściwości cegły;

Przebarwień wynikających z narażenia na warunki atmosferyczne m.in. promienie, UV, deszcz, wiatr, brud.

Produktów zastosowanych na zewnątrz, zamontowanych w trwale wilgotnym pomieszczeniu np. w łazience pod prysznicem

Wszelkiego rodzaju różnic rozmiarowych, uszczerbień, przebarwień, zarysowań, nadpęknięć itp. wynikających z historycznego charakteru produktu.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku.

 

………………………………………………

  Podpis Klienta                                                             

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zadzwoń 56 30 70 555
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium